Lägga till, redigera och ta bort användare i Padlet for Schools

I den här artikeln lär du dig hur du lägger till, redigerar och tar bort användare i ditt Padlet for Schools-konto.

Om du använder ett externt rosteringssystem (t.ex. ClassLink, OneRoster, Clever eller Google for Education-appen) - klicka här för att lära dig mer om hur du hanterar användare inom kontot - ELLER - klicka på namnet på systemet här för att lära dig hur du ställer in!

Lägga till användare

Om du är ägare eller lärare i ett Padlet for Schools-konto bör du ha tillgång till användarhanteringssidan från din instrumentpanel. Klicka på ellipsknappen med tre punkter (...) på din instrumentpanel och sedan på Hantera personer.

Det finns några sätt du kan lägga till personer på:

 • Lägga till personer manuellt
 • Bjuda in flera användare samtidigt
 • Dela en inbjudningslänk
 • Aktivera automatiskt skapande av konto
Som standard kan lärare lägga till användare på Padlet for Schools-kontot. Om du inte vill att lärare ska kunna lägga till användare kan du justera denna behörighet från dina inställningar. Läs mer om hur du gör.

Lägg till en enskild användare

 1. Klicka på den treprickiga ellipsknappen (...) > Hantera personer.
 2. Klicka på Lägg till ny användare.
 3. Välj Lägg till enskild användare.
 4. Fyll i de obligatoriska fälten.
 • En e-postadress är valfri för studentkonton.
 • Användarnamnet genereras automatiskt men kan ändras. Användarnamnet måste vara unikt.
 • Lösenordet genereras automatiskt men kan ändras. Se till att det är minst 8 tecken långt.
 • Välj studentrollen för studentkonton och lärarrollen för lärarkonton.
 1. Klicka på ADD.

Lägga till flera användare

 1. Välj den treprickiga ellipsknappen (...) > Hantera personer.
 2. Klicka på Lägg till ny användare.
 3. Tryck på Add Multiple Users (Lägg till flera användare).
 4. Ange användaruppgifter enligt det format som föreslås. Du kan också följa dessa instruktioner för att bjuda in personer med en CSV-fil.
Nyregistrerade användare visas högst upp i listan och fler användare läggs till när du scrollar nedåt!

När användarna har lagts till får elever och lärare ett e-postmeddelande med information om hur de kan gå med i din organisation.

Som standard kan ägare och lärare bjuda in användare. Lärare kan också redigera uppgifter om elevkonton som standard. Det är dock bara ägaren som kan redigera uppgifter om lärarkonton och ta bort användare. Läs mer om roller.

Tillåt inloggning från tredje part

Kontoägare kan också tillåta självregistrering för sin organisation genom att aktivera tredjepartsinloggning för användare. På så sätt kan användarna använda sina e-postadresser som utfärdats av skolan för att logga in. Viktigast av allt är att du bara behöver dela din officiella Padlet for Schools-adress (<myschool>.padlet.org) för att folk ska kunna gå med i ditt konto.

 1. För att aktivera Google/Microsoft/ClassLink-inloggning, logga in på ditt unika Padlet for Schools-konto (det kommer att vara en URL som slutar med padlet.org [dvs. hogwarts.padlet.org] och inte padlet.com).
 2. Klicka på den treprickiga ellipsknappen (...) längst ner till vänster på instrumentpanelen.
 3. Klicka på Inställningar > Organisationsinfo.
 4. Använd pennikonen bredvid "Tredjepartsinloggning" för att välja mellan Google-, Microsoft- eller ClassLink-inloggning.
 5. Flytta reglaget till läget ON för "Skapa studentkonton automatiskt".

Du behöver inte göra något annat. Dina val kommer att sparas automatiskt!

Skicka ut inbjudningslänkar

Att skicka ut en inbjudningslänk är det smidigaste sättet att få folk att gå med i din organisation. Med länkar kan du lägga till personer utan att tilldela användarnamn och lösenord eller fylla i ett kalkylblad. Detta är särskilt användbart när du bjuder in användare i bulk med tilldelade användarroller.

Ägare och administratörer kan dela inbjudningslänkar genom att utföra följande steg:

 1. Välj den treprickiga ellipsknappen (...) > Hantera personer.
 2. Klicka på Lägg till ny användare.
 3. Välj Inbjudningslänkar.
 4. Klicka på knappen KOPIERA bredvid den roll som mottagaren ska ha.
 5. Klistra in länken i ett e-postmeddelande (eller vilken form av kommunikation du föredrar) och skicka länken till dem du vill bjuda in!

Mottagarna uppmanas att registrera sig och deras roller tilldelas automatiskt baserat på den länk de öppnar.

Inbjudningslänkar upphör inte att gälla, men kontoägare har möjlighet att inaktivera delning av inbjudningslänkar och återställa webbadresserna för att kontrollera registreringen till Padlet for Schools-kontot.

Redigera användare

När en användare har lagts till kan du redigera deras visningsnamn, användarnamn, e-post och roll.

Redigera en enskild användare

På sidan Manage people klickar du var som helst i raden för den användare du vill redigera och klickar sedan på EDIT. Om du vill uppdatera användarens roll klickar du på rullgardinsmenyn bredvid "Roll" och väljer rätt alternativ. När du har uppdaterat användaren klickar du på SPARA.

Proffstips: Använd knappen Bulk select users för att söka efter och redigera information om medlemskonton.

När du har angett användarnamnet eller e-postadressen klickar du på Granska > Expandera användare.

På nästa sida visas alternativ för att visa, redigera och ta bort användarens skolkonto.

Redigera flera användares roller

Om du vill redigera rollerna för flera användare börjar du med att göra ett massval av användarna. Du kan välja att kryssa i rutorna på varje användares rad eller, vilket vi rekommenderar, klicka på knappen Bulk Select Users och ladda upp en lista med e-postadresser eller användarnamn.

När du har valt Bulk Select Users kan du mata in användarnas användarnamn eller e-postmeddelanden på sidan "Select Multiple Users" (en användare per rad) och sedan klicka på Review. Här kan du välja att utföra massradering eller avstängning genom att klicka på Delete Users eller Suspend Users, ändra deras roller genom att välja Change roles eller få tillgång till utökad användarinformation för granskning och justering - efter behov - för val av enstaka användare.

Vill du veta mer om skillnaden mellan olika användarroller? Läs mer här.

Ta bort användare

När en elev eller lärare slutar kan kontoägaren ta bort deras användarkonton. Alla padlets som är kopplade till kontot kommer att raderas permanent - så var försiktig.

Massradera användare

 1. Logga in på ditt Padlet for Schools-konto.
 2. Klicka på den treprickiga ellipsknappen (...) > Hantera personer.
 3. Kryssa i rutan bredvid användarens Visa-knapp. När den är markerad kommer knappen Bulk Delete Users högst upp att ändras från grått till rosa, vilket indikerar att den är klickbar.
 4. Välj Bulk Delete Users > Fortsätt.
 1. Ange slutligen den fyrsiffriga koden för att bekräfta borttagningen och tryck på DELETE.

Tilldela användarroller i bulk

Så här gör du för att justera användarroller i bulk.

 1. Logga in på ditt Padlet for Schools-konto.
 2. På startsidan klickar du på den treprickiga ellipsknappen (...) > Hantera personer.
 1. Klicka på Bulk Select Users.
 1. Ange användarnamn eller e-postadresser > Granska.
 2. Klicka på Ändra roller > Fortsätt.
 3. Välj den roll du vill ha för de valda användarna med hjälp av rullgardinsmenyn.
 1. Klicka slutligen på Ändra roller.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)