Hantera användare med externa rostering-system

Externa rostering-system och applicensieringsprogram gör det möjligt för skolor att lägga till elever i en lättillgänglig roster. Fram till nu - med våra Padlet for Schools-planer - var det enda tillgängliga alternativet för Padlet-administratörer att lägga till, redigera och ta bort användare från sitt konto via deras sida Hantera personer.

Detta är inte längre ditt enda alternativ! Ditt liv kommer att bli mycket enklare!

System som vi stöder

För att konfigurera ett av rosteringsystemen ovan - klicka på motsvarande länk.

Hantering av användare

När rostering har konfigurerats och aktiverats kan administratörer inte längre använda sidan Hantera personer för att ändra användare. All användarhantering sker i tredjepartssystemet (tjänstgöringslistan eller Google for Educations instrumentpanel).

Hur fungerar schemat?

Elever som är listade på listan -> Kommer att få en e-postinbjudan att använda Padlet (om de inte redan har skapat ett konto). När de loggar in med SSO kommer deras konto att skapas.

Studenter som inte är listade på listan -> De kommer att förlora åtkomst. Vi inaktiverar deras konto och de kommer inte längre att kunna logga in.

🌟Initial synkronisering av användare från listan till kontot kommer att ske när rostering är påslagen. Det kommer att uppdateras en gång om dagen efter det.🌟


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)