Zarządzanie użytkownikami za pomocą zewnętrznych systemów rosteringu

Zewnętrzne systemy grafików i programy licencjonowania aplikacji umożliwiają szkołom dodawanie uczniów do łatwo dostępnej listy. Do tej pory - w naszych planach Padlet for Schools - jedyną opcją dostępną dla administratorów Padlet do dodawania, edytowania i usuwania użytkowników ze swojego konta była strona Zarządzaj osobami.

Nie jest to już jedyna opcja! Twoje życie stanie się o wiele łatwiejsze!

Systemy, które wspieramy

Aby skonfigurować jeden z powyższych systemów rosteringu - kliknij odpowiedni link.

Zarządzanie użytkownikami

Po skonfigurowaniu i włączeniu rosteringu administratorzy nie mogą już używać strony Zarządzaj osobami do modyfikowania użytkowników. Całe zarządzanie użytkownikami odbywa się w systemie innej firmy (lista lub pulpit nawigacyjny Google dla Edukacji).

Jak działa lista?

Uczniowie, którzy znajdują się na liście -> otrzymają e-mail z zaproszeniem do korzystania z Padlet (jeśli jeszcze nie utworzyli konta). Gdy zalogują się za pomocą SSO, ich konto zostanie utworzone.

Studenci, którzy nie znajdują się na liście -> Utracą dostęp. Dezaktywujemy ich konto i nie będą już mogli się zalogować.

Wstępna synchronizacja użytkowników z listy do konta nastąpi po włączeniu rosteringu. Następnie będzie aktualizowana raz dziennie.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)