ClassLink Rostering

Dodawanie uczniów i zarządzanie nimi na koncie Padlet for Schools nigdy nie było łatwiejsze! Aby rozpocząć korzystanie z ClassLink Rostering dla swojej szkoły, wykonaj poniższe kroki!

  1. Włącz ClassLink SSO na stronie ustawień. Instrukcje krok po kroku można znaleźć tutaj.
  1. W ClassLink dodaj Padlet jako aplikację i udostępnij dane listy.
  2. Skontaktuj się z jednym z członków naszego zespołu za pomocą formularza kontaktowego, aby poprosić o włączenie rosteringu dla Twojego konta.

Gdy rostering jest włączony, administratorzy nie mogą już używać strony Zarządzaj osobami do modyfikowania użytkowników. Zarządzanie użytkownikami będzie teraz odbywać się w zewnętrznym systemie rosteringu. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu użytkownikami wraz z zewnętrznymi systemami rosteringu >> Kliknij mnie!

Początkowa synchronizacja użytkowników z listy do konta nastąpi po włączeniu rosteringu. Następnie będą one aktualizowane raz dziennie.🌟


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)