OneRoster Rostering

Dodawanie uczniów i zarządzanie nimi na koncie Padlet for Schools nigdy nie było łatwiejsze! Aby rozpocząć korzystanie z OneRoster Rostering dla swojej szkoły, wykonaj poniższe kroki!

Konfiguracja OneRoster Rostering

Administratorzy mogą zdecydować się na połączenie z serwerem OneRoster za pomocą interfejsu API OneRoster i możesz użyć dowolnej metody logowania! Aby umożliwić nam połączenie się z listą uczniów Twojej szkoły, po prostu skontaktuj się z nami tutaj i podaj następujące dane uwierzytelniające połączenie:

  • Adres URL punktu końcowego: Adres URL, pod którym interfejs API OneRoster jest dostępny dla listy uczniów szkoły.
  • Identyfikator klienta używany do łączenia się z listą szkół za pośrednictwem interfejsu API OneRoster.
  • ClientSecret, który jest używany do łączenia się z listą szkół za pośrednictwem interfejsu API OneRoster.

Po nawiązaniu połączenia możemy włączyć rostering!

Gdy rostering jest włączony, administratorzy nie mogą już używać strony Zarządzaj osobami do modyfikowania użytkowników. Zarządzanie użytkownikami będzie teraz odbywać się w zewnętrznym systemie rosteringu. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu użytkownikami wraz z zewnętrznymi systemami rosteringu >> Kliknij mnie!

Początkowa synchronizacja użytkowników z listy do konta nastąpi po włączeniu rosteringu. Następnie będą one aktualizowane raz dziennie.🌟


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)