Usuwanie użytkowników z konta organizacji

Ludzie przychodzą i odchodzą, całkowicie to rozumiemy. Nie utrudniajmy tego pożegnania bardziej niż to konieczne :(.

Jeśli korzystasz z zewnętrznego systemu rosteringu (takiego jak ClassLink, OneRoster, Clever lub aplikacja Google dla Edukacji) - kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zarządzać użytkownikami na koncie.

Usuwanie użytkowników

Usuwanie pojedynczego użytkownika

Aby usunąć pojedynczego użytkownika z konta, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij nazwę swojego konta w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego, a następnie kliknij Zarządzaj osobami.
 1. Znajdź użytkownika, którego chcesz usunąć i kliknij Wyświetl.
Możesz także kliknąć w dowolnym miejscu w tym samym wierszu co użytkownik, co spowoduje wyświetlenie odpowiedniego menu.
 1. Kliknij Usuń i wprowadź 4-cyfrowy kod, aby potwierdzić.
 2. Kliknij Usuń jeszcze raz.

Usuwając użytkownika ze swojego konta, usuwasz również całą jego pracę - w tym padlety i posty. Jest to trwałe, więc bądź ostrożny!

Zbiorcze usuwanie użytkowników

Usunięcie pojedynczego użytkownika to jedno, ale gdy masz kilku do usunięcia - może to stać się bardzo żmudnym zadaniem! Istnieje znacznie szybszy sposób!

 1. Kliknij nazwę swojego konta w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego, a następnie kliknij Zarządzaj osobami.
 1. Na górze kliknij opcję Wybierz masowo użytkowników.
 1. Wprowadź listę nazw użytkowników lub adresów e-mail użytkowników, których chcesz usunąć. Upewnij się, że w każdym wierszu znajduje się tylko jeden wpis.
 2. Po zakończeniu kliknij przycisk Review.
 1. Jeśli wszystko działa tak, jak powinno, zobaczysz poniższy zrzut ekranu.
 1. Kliknij Usuń użytkowników i potwierdź, że na liście znajdują się właściwi użytkownicy.
 1. Kliknij Kontynuuj i wprowadź 4-cyfrowy kod, aby potwierdzić.
 1. Kliknij Usuń jeszcze raz.
Usuwając użytkowników ze swojego konta, usuwasz również całą ich pracę - w tym padlety i posty. Jest to trwałe, więc zachowaj ostrożność!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)