Säg upp min prenumeration

Åh nej! Vi hatar att du lämnar oss och är ledsna att se dig gå. Vi förstår att saker och ting förändras och vi kommer att finnas här när du är redo att ansluta dig till oss igen! Fram till dess är stegen för att säga upp din prenumeration listade nedan:

  1. Det första steget är att gå till din faktureringssida. Klicka på ditt kontonamn i det övre högra hörnet av instrumentpanelen > Inställningar > Fakturering > Nedgradering.
  1. På nästa sida kommer du att uppmanas att välja datum för uppsägningen. Du kan välja att avsluta din nuvarande period eller avbryta omedelbart.
Återbetalningar: Om du säger upp prenumerationen före prenumerationens utgångsdatum återbetalas eventuell oanvänd del. (Detta gäller vid uppsägning inom de första 90 dagarna av en årsprenumeration och när som helst för en månadsprenumeration). Läs mer om återbetalningspolicyn.
  1. Det sista steget är att klicka på Bekräfta för att slutföra nedgraderingen.

Om du stöter på några problem kan du gå till vårt kontaktformulär och skicka ett meddelande till oss med taggen "Fakturering".

Vanliga frågor

Vad händer med mina padlets om jag nedgraderar?
När du nedgraderar sparas alla padlets som du har skapat på ditt konto. Om dina padlets överskrider planens gränser kommer dina padlets att frysas och det kommer att vara begränsat att skapa fler padlets tills du placerar padlets i din Trashed-mapp eller prenumererar på ett betalt konto igen.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)