Varför är mitt konto spärrat?

Från och med den 1 februari 2024 genomför vi vissa ändringar i hur vi hanterar konton som överskrider sina padletkvoter.

Så här fungerar det

Om du tidigare var på en betald nivå och sedan nedgraderades till en lägre nivå kan du ha skapat fler padlets än vad som är tillåtet för din nya nivå. När så är fallet ger vi dig sju dagar på dig att minska antalet padlets så att de ligger på eller under din nya padletkvot. Efter de sju dagarna kommer alla dina padlets automatiskt att frysas. Frysta padlets är fortfarande tillgängliga och kan läsas, men de kan inte redigeras på något sätt.

För att avfrysa dina padlets, minska antalet padlets till antalet på eller under din kvot genom att placera befintliga padlets i din Trashed-mapp eller prenumerera på en av våra betalda planer.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)