Standardpadlet för integritet och besöksbehörighet

Neon-, Gold- och Platinum-användare

För användare med Neon-, Gold- och Platinum-konton är standardinställningen för "Besökartillstånd" Författare. Så när du skapar en ny padlet kommer den som standard att tillåta besökare att skriva på padleten.

Standardinställningen för "Länksekretess" för nya padlets är Hemlig. Detta innebär att du kan dela din padlet genom att skicka webbadressen. Läs mer om sekretessinställningar.

Användare av klassrum och Padlet for Schools

Ägare till Padlet for Schools/Classroom kan ställa in standardsekretess för padlets och besöksbehörigheter för nya padlets som skapats under deras domän. Följ stegen nedan för att ändra dina inställningar.

Från instrumentpanelen för ditt Padlet for Schools/Classroom-konto klickar du på den trepunkts ellipsknappen (...) längst ner till vänster på skärmen och går sedan till Inställningar.

Klicka på Behörigheter i den vänstra panelen. Här kan du ställa in standardsekretess för padlet för elever och lärare. Du kan också justera vilka sekretessalternativ som är tillgängliga för dina användare - och vilka som ska vara dolda. Läs mer om behörigheter.

Om du vill veta mer om hur de olika sekretessinställningarna skiljer sig åt kan du läsa mer på den här sidan.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)