Vad är det goda ordet

Vad är det goda ordet?

Vi vet inte - men det borde du om du försöker komma åt den här padleten. Ägaren till padleten har sin 'Link privacy' inställd på Secret - Password.

Vad betyder det?

Denna padlet är lösenordsskyddad och kan inte nås utan koden. Ägaren har ställt in en extra säkerhetsåtgärd för padleten för att förhindra obehöriga användare från att komma åt den.

Hur fixar du det?

  • Ange lösenordet: Ange det lösenord du har fått för att komma åt padleten och klicka på Skicka. Om du inte har lösenordet måste du nå ut till padletägaren och begära det.
  • Logga in och försök igen: Om du är padletens ägare eller någon som har bjudits in och lagts till som samarbetspartner till padleten klickar du på Logga in och försök igen. Se till att logga in med den e-postadress som är kopplad till det konto som bjöds in. Detta kommer att vara den e-postadress där du fick inbjudan.
  • Registrera dig och begär åtkomst: Om du inte har ett Padlet-konto klickar du på Registrera dig och begär åt komst för att registrera dig för ett gratis konto. Vi kommer att skicka ett meddelande till ägaren av padleten och be om tillstånd för inmatning på dina vägnar.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)