Hur skapar jag lager av inlägg på duk?

Om du vill ändra staplingsordningen för dina inlägg klickar du på den vertikala trepunkts ellipsknappen (...) i inläggets övre högra hörn för att se menyn. Du kan flytta fram dina inlägg eller skicka dem bakåt!

Om inget händer när du väljer Ta fram eller Skicka till baksidan beror det troligen på att du inte har skiktat inläggen.

Exempel på skiktning:

I följande skärmdump gömmer sig bilden av snacksen bakom anteckningsböckerna. Så kan vi inte ha det, eller hur? Ingen får gömma snacksen!

Så...för att placera fotot överst(där snacksen hör hemma) klickar du på den vertikala ellipsknappen med tre punkter (...) överst på det inlägg du vill flytta och klickar på Ta fram till framsidan.

När du har flyttat inlägget till framsidan ska det se ut så här:

Voila! Snacks är livet!

Vanliga frågor

Jag har inte tre prickar i hörnet på mitt inlägg. Hur ska jag fixa skiktningen?
Detta händer om inläggets hörn är dolt under ett annat inlägg - därav anledningen till att du vill ta fram det. Klicka bara på inlägget och dra det till en annan plats för att göra hörnet synligt. Sedan kan du ändra det!
Kan jag lägga fler än två inlägg i lager?
Du kan lagra så många inlägg som du önskar!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)