Lägg till ett inlägg

Nu när din padlet är konfigurerad är det dags att börja lägga till innehåll! ✨

Lägg till ett inlägg

  1. Dubbelklicka eller klicka på(+) -knappen på padleten. Om du använder en stationär dator kan du också skriva C för att öppna ett nytt inlägg.
  1. Lägg till en titel, text och/eller en bilaga. Klicka på Publicera för att publicera inlägget. Om du använder en stationär dator kan du också skriva Cmd/Ctrl + Enter.

Ser du ingen textruta eller(+)-ikonen? Padleten är förmodligen inte öppen för inlägg. Klicka här för mer information.

Bilagor

För ett mer effektfullt inlägg kan du även lägga till mediefiler i ditt inlägg. Några av alternativen för bilagor är bilder, dokument, länkar, videor och ritningar. Du kan även använda din webbkamera eller enhetens mikrofon för att spela in en video- eller ljudfil. 📸

Du kan dra och släppa filer i padleten för att posta flera objekt samtidigt!

Publicera utkast

Inlägg sparas automatiskt som utkast. Ett utkast ligger kvar på padleten på alla enheter och sessioner. Inläggsutkast visas längst ner på padlet-skärmen.

Inläggsutkast sparas över sessioner och enheter, så om du vill bifoga en fil på en annan enhet kan du lämna ett utkast, gå tillbaka till padleten på en annan enhet och bifoga den där.

Schemalägga ett inlägg

Du kan också schemalägga ett inlägg.

  1. För att schemalägga ett inlägg väljer du klockikonen (🕐) i inläggskompositören.
  1. Ställ in önskad publiceringstid. Det kan vara när som helst under nästa år. Välj Ställ in tid.
  1. Välj Schemalägg.

Fästa ett inlägg

Du kan också fästa ett inlägg på din padlet!

  1. Klicka på den vertikala ellipsknappen med tre punkter (...) i det övre högra hörnet av det inlägg som du vill fästa.
  2. Välj Fäst inlägg!

Då fästs inlägget automatiskt överst på sidan.

Vanliga frågor och svar

Vilka filer kan jag ladda upp till en padlet?
Vi accepterar nästan alla filformat, t.ex. .png, .jpg, mp4, .gif och .ppt!
Behöver jag ett konto för att posta på en padlet?
Nope! Men om du postar på en padlet utan ett konto kommer ditt inlägg att listas som anonymt.
Hur många personer kan posta på en padlet?
Det finns ingen gräns för hur många användare du kan dela en padlet med oavsett vilken plan du har. De kan till och med posta samtidigt! Prova Grid- eller Wall-formatet om du har flera personer som arbetar i en padlet samtidigt.
Vad är teckengränsen för inlägg?
Inläggets ämne har en teckengräns på 500. Inläggets brödtext har en teckengräns på 10 000.
Varför kan jag inte göra inlägg på min egen padlet?
Se till att du är inloggad på det konto som äger padleten.
Varför kan inte mina elever göra inlägg på min padlet?
Klicka på pilen Dela i åtgärdsfältet > "Besökar behörigheter ' > Författare. Läs mer om sekretess och behörigheter.
Måste jag uppdatera för att se nya inlägg?
Nej, nya inlägg ska visas i realtid. Om du behöver uppdatera sidan för att se nya inlägg, vänligen kontakta oss.
Hur långt i förväg kan jag schemalägga ett inlägg?
Ett år i förväg.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)