Sektioner

Vill du organisera en rörig padlet? Ge din padlet struktur med sektioner.

Hur sektioner fungerar

När du använder avsnitt kan du gruppera dina inlägg för att organisera din padlet. Du kan t.ex. skapa en tidslinjepadlet och lägga till ett avsnitt för varje veckodag för att skapa ett veckoschema.

Om du vill göra strukturerade anteckningar kan du skapa en Stream-padlet med sektioner.

Om du vill vara riktigt organiserad kan du skapa en Wall-padlet med sektioner, vilket gör att du kan skapa obegränsade kolumner med dina inlägg under som en hylla.

Använda sektioner

När du skapar en padlet kan du välja om padleten ska ha sektioner. Om du vill börja med sektioner ska du se till att välja ett format och om sektioner är eller AV.

Sektioner är inte tillgängliga för Canvas-formatet.

Om du vill lägga till eller ta bort avsnitt från en befintlig padlet klickar du på kugghjulsikonen Inställningar (⚙️)i aktivitetsfältet och går till avsnittet Layout. Växla "Gruppera inlägg efter avsnitt" PÅ/AV för att lägga till eller ta bort avsnitt i din padlet. Om du lägger till sektioner i en befintlig padlet lägger vi som standard alla inlägg i en sektion.

Om du startar en padlet med sektioner, tar bort sektionerna och aktiverar dem igen bör inläggen visas i sina ursprungliga sektioner.

När du har aktiverat sektioner kommer vi att lägga till en sektion som standard, men du kan lägga till så många du vill. På skrivbordet har varje avsnitt tre komponenter: ett namn, en(+)-knapp och en åtgärdsmeny, som indikeras av den treprickiga ellipsknappen (...).

Beroende på skärm- eller fönsterstorlek kanske du bara ser namnet på avsnittet. Om du bara ser sektionsnamnet kan du klicka på eller peka på det för att öppna åtgärdsmenyn.

Klicka på ellipsknappen med tre punkter (...) till höger om avsnittsrubriken för att öppna åtgärdsmenyn och visa alla sätt att interagera med ditt avsnitt. Från åtgärdsmenyn för ett avsnitt kan du publicera inlägg i avsnittet eller lägga till ett nytt avsnitt ovanför/under det. Du kan också göra avsnittet till standard, kopiera avsnittets namn eller byta namn på det, flytta avsnittet och radera avsnittet och dess inlägg.

När du tar bort ett avsnitt tar du också bort alla inlägg i det. Raderade inlägg kan inte återställas. Var försiktig när du raderar avsnitt!

Postning i sektioner

Utanför sektionens åtgärdsmeny kan du lägga till ett nytt inlägg genom att klicka på(+)-knappen bredvid sektionens rubrik. Du kan också alltid använda(+)-knappen i det nedre högra hörnet av din padlet för att lägga till ett nytt inlägg.

Om du vill lägga till nya avsnitt kan du klicka på knappen Lägg till avsnitt längst ned på skärmen. Du kan också skapa ett nytt avsnitt när du lägger till ett nytt inlägg. I annat fall kan du lägga till avsnitt med hjälp av åtgärdsmenyn.

Om du snabbt vill byta namn på ett avsnitt kan du dubbelklicka på det befintliga namnet. Annars kan du använda åtgärdsmenyn. När du har bytt namn på ditt avsnitt klickar du på Klar eller klickar utanför textrutan så sparas det automatiskt.

Om du vill ordna om dina avsnitt är det bara att dra och släppa dem i rätt ordning! Om du vill flytta ett inlägg till en annan sektion drar du bara och släpper det i rätt sektion.

Om du föredrar ett bredare inlägg framför ett längre, mer vertikalt inlägg - kan du ställa in inläggsstorleken till Bred genom att klicka på kugghjulsikonen Inställningar (⚙️) på höger sida av padleten > Utseende > ' Inläggsstorlek ' > Välj nu antingen Standard eller Bred.

Standardsektioner och tilldelning av sektioner

Padlets med sektioner har alltid en standardsektion. Om du lägger till ett nytt inlägg via(+)-knappen längst ner i din padlet läggs det till i den senaste sektionen du postade i, men om du inte har postat ännu kommer inlägget att läggas till i din standardsektion.

När du lägger till ett nytt inlägg genom att klicka på(+)-knappen i det nedre hörnet kan du se vilken sektion det kommer att publiceras i. Klicka på namnet för att omfördela inlägget till ett annat avsnitt. Du kan också använda(+)-knappen i ett avsnitt för att lägga till ett inlägg direkt i det avsnittet.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)