Nemám prístup k panelu zdieľania

Máte problémy s panelom zdieľania v aplikácii Padlet?

Panel sa nemusí otvoriť, keď naň kliknete, alebo sa tam tlačidlo Zdieľať vôbec nenachádza!

Skúste vypnúť rozšírenie adblocker - niekedy blokuje prístup k funkciám zdieľania.

Ak máte stále problémy s tlačidlom Zdieľať, obráťte sa na nás so žiadosťou o pomoc.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)