Odstránenie príspevku

Všetci robíme chyby! Vedeli ste, že až do roku 1770 boli pôvodné gumy vlhký chlieb? Hovoríme o miesení gumy, nemám pravdu?

  • Ak chcete vymazať príspevok, musíte byť buď autorom príspevku, vlastníkom padletu, alebo mať oprávnenie moderátora alebo administrátora.
  • Ak spĺňate tieto kritériá, kliknite na zvislé tlačidlo s tromi bodkami (...) v pravom hornom rohu príspevku a vyberte možnosť Odstrániť príspevok.
  • Ak ste príspevok napísali anonymne, nemusí sa vám ho podariť vymazať. Príspevok ste možno napísali anonymne, ak ste ho napísali z prehliadača inkognito alebo keď ste boli odhlásení zo svojho konta.
    • V takom prípade sa obráťte na majiteľa padletu a zistite, či môže príspevok vymazať za vás.

Teraz môžete mať svoj chlieb a zároveň ho aj jesť! :)


How did we do?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)