Predvolené povolenia na ochranu súkromia a návštevníkov

Používatelia neónovej, zlatej a platinovej farby

Pre používateľov s účtami Neon, Gold a Platinum je predvoleným oprávnením "Visitor permission" Writer. Keď teda vytvoríte novú podložku, bude predvolene povolená možnosť návštevníkom písať na podložku.

Predvolené nastavenie "Súkromie odkazov" pre nové padlety je Tajné. To znamená, že svoj padlet môžete zdieľať zaslaním adresy URL. Ďalšie informácie o nastaveniach ochrany osobných údajov.

Používatelia tried a Padlet pre školy

Majitelia Padlet for Schools/Classroom môžu nastaviť predvolené súkromie padletu a oprávnenia návštevníkov pre nové padlety vytvorené pod ich doménou. Ak chcete zmeniť nastavenia, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

Na ovládacom paneli svojho účtu Padlet for Schools/Classroom kliknite na tlačidlo s tromi bodkami elipsy (...) v ľavom dolnom rohu obrazovky a potom prejdite na položku Nastavenia.

V ľavom paneli kliknite na položku Oprávnenia. Tu môžete nastaviť predvolené súkromie Padlet pre študentov a učiteľov. Môžete tiež nastaviť, ktoré možnosti ochrany súkromia budú pre vašich používateľov dostupné -- a ktoré budú skryté. Ďalšie informácie o oprávneniach.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa jednotlivé nastavenia súkromia líšia, pozrite si túto stránku.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)