Prečo nemôžem používať mikrofón?

Skontrolujte, či ste v zariadení alebo prehliadači povolili používanie mikrofónu. To platí aj pre nahrávanie videa a snímanie obrázkov - ak chcete, aby kamera fungovala na nahrávanie videí a snímanie webových fotografií.

Ak sú možnosti označené sivou farbou, funkcia nemusí byť k dispozícii.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)