Odstránenie zdieľaného padletu

Niekedy je zdieľanie starostlivosťou, ale zdieľanie môže byť aj záťažou. Podobne ako neporiadny hosť alebo zvyšky morských plodov, môže byť príjemné dostať nechcenú zdieľanú podložku z vášho priestoru.

Ktoré padlety sa zobrazujú na karte Zdieľané?

Padlety, ktoré sa zobrazujú na karte Zdieľané, sú padlety, na ktoré ste boli pozvaní na spoluprácu.

Ako môžem odstrániť padlety zo zdieľanej karty?

Ak chcete odstrániť padlet zo zdieľanej karty, musíte padlet opustiť. O tomto procese si môžete podrobne prečítať v tomto príspevku, ale tu je základná myšlienka:

  1. Otvorte padlet, ktorý chcete opustiť, tak, že prejdete do priečinka Zdieľané na ovládacom paneli.
  2. Kliknite na šípku Zdieľať, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu padletu, a potom stlačte tlačidlo Opustiť tento padlet.
  3. Zobrazí sa varovná správa, že budete musieť byť znovu pozvaní za člena padletu. Vyberte možnosť Opustiť.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)