Zanechať padlet

Ak ste boli pridaní k padletu ako spolupracovník, zobrazí sa na karte Zdieľané na vašom ovládacom paneli. Takto sa môžete odstrániť ako spolupracovník a odstrániť padlet z karty Zdieľané.

  1. Otvorte padlet, ktorý chcete opustiť.
  2. Kliknite na šípku Zdieľať v pravom hornom rohu padletu a vyberte možnosť Opustiť.
  3. Zobrazí sa varovné hlásenie, že vás správca musí pozvať späť, aby ste sa opäť stali členom padletu. Vyberte možnosť Odísť.

Často kladené otázky

Prečo sa mi po kliknutí na položku SHARE (Zdieľať) nezobrazí táto možnosť?
Opustenie padletu nemusí byť možné z jedného z dvoch dôvodov: Ste vlastníkom padletu alebo ste neboli pridaný ako člen padletu.
Prečo sa mi padlet stále zobrazuje na ovládacom paneli?
Ak vidíte padlet na karte Zdieľané, musíte padlet opustiť, aby ste ho z karty odstránili. Môžete tiež požiadať tvorcu padletu, aby vás odstránil ako spolupracovníka.
Budú moje príspevky odstránené, keď opustím padlet?
Odchod z padletu nebude mať vplyv na vami vytvorené príspevky. Ak chcete odstrániť svoje príspevky, môžete tak urobiť pred opustením padletu.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)