Przewodnik po rolach użytkowników Padlet for Schools

Padlet dla szkół składa się z czterech głównych ról: Właściciel, Administrator, Nauczyciel i Uczeń. Każda rola definiuje standardowe zachowanie użytkownika w organizacji.

Dostęp do funkcji według roli

Poniższa tabela pokazuje funkcje, do których każda rola ma domyślnie dostęp.

Właściciel

Administrator

Nauczyciel

Uczeń

Limit przesyłania 1 GB

Integracja z systemem zarządzania nauczaniem (LMS)

Zarządzanie użytkownikami

Dostęp do strony członków

*✔

Dodawanie członków

*✔

Edycja informacji o członkach

*✔

Zawieszanie studentów

Usuwanie członków

Padlety

Tworzenie nieograniczonej liczby padletów

*✔

*✔

Przyczynianie się do padletów

Dostęp tylko do padletów Org

Podkładki Access Gallery

*✔

Zarządzanie kontem

Edycja informacji o koncie

Zarządzanie rozliczeniami

Usuń konto

Dostęp do analizy konta

Zarządzanie uprawnieniami ról

*Te funkcje są dostępne domyślnie, ale właściciel konta lub administrator może ustawić uprawnienia dla tych ról , które usuną dostęp do tych funkcji.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)