Domyślna prywatność padletów i uprawnienia odwiedzających

Użytkownicy kont Neon, Gold i Platinum

Dla użytkowników z kontami Neon, Gold i Platinum domyślnym uprawnieniem "Odwiedzający" jest Writer. Tak więc, gdy tworzysz nowy padlet, będzie on domyślnie zezwalał odwiedzającym na pisanie na padlecie.

Domyślną opcją "Prywatność linków" dla nowych padletów jest Secret. Oznacza to, że możesz udostępnić swój padlet, wysyłając jego adres URL. Dowiedz się więcej o ustawieniach prywatności.

Użytkownicy Classroom i Padlet for Schools

Właściciele Padlet for Schools/Classroom mogą ustawić domyślną prywatność padletów i uprawnienia odwiedzających dla nowych padletów utworzonych w ich domenie. Aby zmienić ustawienia, wykonaj poniższe czynności.

Na pulpicie nawigacyjnym konta Padlet for Schools/Classroom kliknij przycisk wielokropka z trzema kropkami (...) w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie przejdź do Ustawień.

Kliknij Uprawnienia w lewym panelu. Tutaj możesz ustawić domyślną prywatność padletu dla uczniów i nauczycieli. Możesz także dostosować, które opcje prywatności są dostępne dla użytkowników - a które będą ukryte. Dowiedz się więcej o uprawnieniach.

Aby dowiedzieć się więcej o różnicach między poszczególnymi ustawieniami prywatności, odwiedź tę stronę.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)