Udostępnianie padletu użytkownikom spoza organizacji

Padlety utworzone za pomocą konta Padlet for Schools różnią się nieco od tych utworzonych na koncie osobistym. Domyślnie są one tajne, co oznacza, że tylko właściciel może uzyskać dostęp do utworzonego przez siebie padletu - dopóki nie zostanie on udostępniony.

Jeśli jesteś członkiem Padlet for Schools (co oznacza, że Twoja domena kończy się na padlet.org) i chcesz udostępnić padlet osobie niebędącej członkiem, możesz wprowadzić zmiany w ustawieniach padletu, aby umożliwić dostęp jako pierwszy krok.

  1. Kliknij ikonę strzałki Udostępnij w prawym górnym rogu padletu.
  2. Zmień "Prywatność łącza" na Tajne (oznacza to, że padlet będzie dostępny dla każdego, kto posiada łącze).
  3. Kliknij "Uprawnienia odwiedzających", aby przypisać możliwości dostępu(Brak dostępu, Czytelnik, Autor, Moderator). Przeczytaj więcej o opcjach uprawnień dla odwiedzających.

Teraz możesz opublikować i udostępnić padlet każdemu - rejestracja nie jest wymagana! Oto kilka sposobów publikowania i zapraszania osób do uzyskania dostępu do padletu.

Ponieważ użytkownicy nie należą do tej samej organizacji co Ty, będą wyświetlani jako "Anonimowi". Sugerujemy poinformowanie ich, że muszą podać swoje imiona i nazwiska w swoich postach :)


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)