Gör om en personlig padlet i ett team

När du går med i ett team kan du göra om padlets från ditt personliga konto i ditt team. Om du vill ta med en padlet från ditt personliga konto till ditt team gör du en Remake av den inom teamet. Så här gör du:

  1. Navigera till den padlet du vill göra om i ditt team.

Jag vill föra in den här padleten i mitt nya team, "Triangular Bunch Industries".

  1. Välj knappen Remake från åtgärdsfältet

Detta kommer att öppna Remake-menyn. Läs mer om att göra om padlets här.

  1. Välj det team du vill göra om padleten i.
  1. Bestäm vad du vill kopiera. Du kan kopiera padletens design, inlägg, personer och sekretess samt författarskap.
  1. Välj SUBMIT

Detta kommer att göra om din padlet i ditt nya team.

Vanliga frågor

Varför visas inte mitt team i min Remake-meny?
Om ditt team inte visas i Remake-menyn beror det på att du inte är medlem i teamet. Se till att du använder rätt konto och att du har accepterat en inbjudan att gå med i teamet.
Varför visas inte inläggen i min remade padlet?
Se till att du växlar knappen bredvid "Kopiera inlägg " till PÅ-läget när du gör om padleten.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)