Bjud in medlemmar till ditt team

Team fungerar bäst med lagkamrater. Så här bjuder du in personer till ditt team.

Om du vill bjuda in andra användare till ditt team börjar du på instrumentpanelen och klickar på den trepunktade ellipsknappen (...) > Inställningar.

På sidan Inställningar klickar du på Medlemmar under det team du vill lägga till.

På teamets medlemssida klickar du på knappen som heter Bjud in. Du kan kopiera en inbjudningslänk som är specifik för den roll du vill att den inbjudna personen ska ha i ditt team. Allt du behöver göra är att aktivera länken, kopiera den och skicka den till den användare du vill bjuda in.

För att undvika oavsiktliga debiteringar är det bra att inaktivera Maker-inbjudningslänkarna efter att du har bjudit in de specifika personerna till rollen. På så sätt kan personer inte fortsätta att använda länken för att gå med. Du kan göra detta från sidan Medlemmar på ditt konto. Klicka på ellipsknappen med tre punkter (...) i det nedre vänstra hörnet av instrumentpanelen > Inställningar > Medlemmar > Bjud in > Inaktivera.
Alla administratörer, skapare och ägaren av kontot är PAID-roller. När någon bjuds in med en av dessa länkar eller tilldelas en av dessa roller, kommer ägaren att debiteras en avgift efter 24 timmar. Alla bidragsgivare är gratis.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)