Lägg till Padlet i itsLearning LMS med hjälp av LTI 1.3

Det finns några olika sätt att bädda in en padlet i ett LMS. Den här artikeln beskriver hur du ansluter Padlet till itsLearning med hjälp av LTI 1.3.

Konfigurera LMS-integration för itsLearning (endast för administratörer)

Vad du kommer att behöva:

  • Administratörsåtkomst på itsLearning
  • Tillgång till ägarkontot på Padlet for Schools
  1. Lägg till Padlet-appen

Från itsLearning-administratörskontot, gå till Admin-sidan och välj Hantera appar.

  1. Klicka på Lägg till app > Bläddra i appbiblioteket. Sök efter Padlet och klicka på Inkludera denna app.

Se till att rätt hierarki och typ av användare har tillgång till Padlet och ange ett inställningsnamn som hjälper dig att enkelt identifiera den senare. Se också till att rutan "Tillgänglighet på standardplats" har markerats. Se nedan för exempel på ifyllda fält:

När du har fyllt i uppgifterna ska följande fält visas längst ner på sidan(dessa fält behöver inte behöver inte skickas):

  1. Markera kryssrutan för "Verktygsleverantören har registrerat dessa fält" och klicka på Spara.

Padlet kan nu läggas till av användare inom hierarkin med rätt roller.

Konfigurera LMS-integration för itsLearning (endast för lärare)

Innan du fortsätter, se till att din itsLearning-administratör har tillåtit åtkomst för Padlet i ovanstående instruktioner!
  1. Lägg till Padlet till en resurs

Navigera till Resurser genom att klicka på Kurser och välja en kurs. Klicka sedan på Resurser.

  1. Klicka på Lägg till för att lägga till en resurs och välj sedan Padlet.
  1. Logga in på Padlet

Ett popup-fönster visas med en begäran om Padlet for Schools-domänen (som slutar på padlet.org) och inloggningsuppgifter.

Om du har ett lösenord tilldelat ditt konto loggar du bara in med din e-postadress och ditt lösenord.

Om du har använt Microsoft365 eller Google SSO för att logga in klickar du på Logga in med token. Gå tillbaka till ditt Padlet for Schools-konto och öppna Inställningar, klicka sedan på Organisationsinfo och klicka på Skapa under LTI Link Deployment Token för att generera en token istället för att använda SSO. Kopiera och klistra in tokenkoden som ges i Token-fältet i popup-fönstret i itsLearning.

Obs: Detta kommer endast att behövas vid den första installationen.
  1. Välj en padlet

När du har loggat in väljer du en padlet genom att klicka på den. När detta är gjort visas ett popup-fönster för att bekräfta den padlet du vill lägga till. Klicka på Spara.

Padleten bör visas så här på itsLearning:

Ytterligare alternativ för delning

Om du vill att eleverna ska arbeta med sin egen kopia av padleten, växla alternativet "Skapa en kopia för varje användare" till . Studenterna får sin egen kopia när de klickar på länken i uppgiften och du kommer automatiskt att läggas till som en delad medlem i padleten.

Observera att om du aktiverar kopieringsalternativet kommer du inte att kunna se alla studentinlägg i en enda padlet.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)