Bädda in en padlet i LMS

Det finns några sätt att dela en padlet i ditt LMS. Ett av dessa sätt är att bädda in en padlet-kod i din uppgift med hjälp av Rich Content Editor. Du behöver inte ett Padlet for Schools-konto för att göra detta.

Den här artikeln beskriver hur du bäddar in en padlet i en LMS. Om du vill veta mer om de andra tillgängliga alternativen beskrivs de i den här artikeln.

För att din inbäddade padlet ska fungera måste du ställa in sekretessen till Hemlig eller Offentlig. Om du väljer en annan sekretessinställning kommer din padlet inte att bäddas in korrekt.

Så här bäddar du in en padlet i LMS

  1. Skapa/välja en uppgift

Gå till din LMS och skapa en uppgift eller välj den uppgift du vill bädda in padleten i genom att klicka på knappen + Uppgift.

  1. Klicka på Infoga och sedan på Bädda in.

Det kommer att finnas en popup för att ange din inbäddningskod, gå tillbaka till Padlet.

  1. Öppna Padlet

Öppna den padlet du vill bädda in och klicka på Dela. Du bör se alternativet att bädda in i din blogg eller webbplats. Gå vidare och klicka på det. Du kommer att presenteras med koden som du behöver kopiera och klistra in i LMS. Klicka på Kopiera och klistra in i LMS.

Padleten bör visas så här på ditt LMS! Om du vill lägga till fler padlets i olika kurser går du bara igenom stegen igen.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)