Ändra eller lägga till din kreditkortsinformation

För att använda, ändra eller komma åt din kreditkortsinformation, navigera till din faktureringssida.

  1. Logga in på ditt Padlet-konto.
  2. Klicka på ditt kontonamn i det övre högra hörnet av din instrumentpanel.
  3. Välj Inställningar i fönstret som dyker upp.
  1. Välj Fakturering från sidofältet på sidan Inställningar för ditt konto.

Du kan hantera, ändra eller komma åt din kreditkortsinformation från faktureringssidan.

Ändra ditt kort

Om du har ett kort registrerat och vill ändra det ser du en knapp med texten Ändra kort. Välj det här alternativet och lägg till din nya kortinformation.

Lägg till ett kort

Om du ännu inte har något kort registrerat ser du en knapp med texten Lägg till kort. Välj det här alternativet och lägg till ditt kort.

Om du fortfarande har svårt att betala med kort, vänligen kontakta oss så skickar vi dig en betalningslänk via e-post.

Vanliga frågor

Är min kreditkortsinformation säker med Padlet?
Ja, det är det. När du använder en tjänst som kräver betalning samlar vi in ditt namn, e-postadress och kreditkortsinformation i syfte att fakturera och debitera dig. Din betalningsinformation lagras endast i ett system som överensstämmer med Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), som är en branschomfattande säkerhetsstandard som är utformad för att skydda sekretessen och säkerheten för din kreditkortsinformation, genom kryptering med Secure Socket Layer Technology (SSL) och lagring med AES-256-kryptering.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)