Aktivera inloggning från tredje part för Padlet for Schools

Om du är trött på att be dina användare att skapa ännu ett konto på ännu en webbplats kan du vara lugn! Padlet har något för dig som är både bekvämt och säkert.

Att aktivera inloggning från tredje part, även känt som single sign-on (SSO), är ett säkert och enkelt sätt att ge åtkomst till ditt konto. Du kan använda dina befintliga autentiseringsuppgifter hos Google, Microsoft eller Classlink genom att aktivera inloggning från tredje part för Padlet for Schools.

Vi stöder SSO för Google, Microsoft, Classlink och SAML. Om du är intresserad av SAML SSO, vänligen kontakta oss.

Endast ägaren till ditt Padlet for Schools-konto kan aktivera inloggning från tredje part.

Aktivera inloggning från tredje part

  1. För att aktivera inloggning från tredje part, logga in på ditt unika Padlet for Schools-konto som slutar på padlet.org (t.ex. hogwarts.padlet.org).
  2. Från din instrumentpanel klickar du på den trepunkts ellipsknappen (...) > Inställningar > Organisationsinfo.
  3. Hitta fältet för att aktivera inloggning från tredje part och klicka på pennikonen.
  4. Välj Google, Microsoft eller Classlink - beroende på din e-postleverantör. Dina ändringar sparas automatiskt.

Nu kommer din inloggningssida att innehålla SSO! Nedan visas en bild från ett Padlet for Schools-konto med tredjepartsinloggning aktiverad för Google.

När du aktiverar inloggning från tredje part kommer några andra alternativ att visas. Läs nedan för att lära dig mer om dessa alternativ.

För att användare ska kunna logga in med Microsoft eller Google måste du antingen lägga till dem på kontot först ELLER aktivera automatiskt skapande av konto. Fortsätt läsa för att lära dig hur du aktiverar automatiskt skapande av konton.

Skapa studentkonton automatiskt

Om du aktiverar inloggning från tredje part kan befintliga användare i ditt konto som standard logga in med SSO. Om du vill tilldela eller tillhandahålla licenser automatiskt via SSO måste du aktivera den här ytterligare funktionen.

När du aktiverar funktionen för att skapa elevkonton automatiskt kan en användare med din e-postdomän gå till din unika URL för Padlet for Schools, logga in med SSO och tilldelas en elevlicens.

Om dina elever har en annan e-postdomän än din kan du lägga till den domänen i fältet "Alternativa e-postdomäner".

Dessa användare kommer som standard att ha rollen Student. Om du vill lägga till lärare i ditt konto kan du överväga att skicka inbjudningslänkar. Annars kan du redigera användarroller från sidan för användarhantering.

Tillåt endast inloggning från tredje part

När du aktiverar inloggning från tredje part kommer vi fortfarande att visa alternativet att logga in med lösenord som standard. Om du vill att dina användare endast ska använda inloggning från tredje part kan du aktivera det här alternativet. Med detta aktiverat kommer din inloggningssida endast att visa inloggningsalternativet för tredje part och användarna kommer inte att kunna logga in med ett lösenord. Nedan visas en bild från ett Padlet for Schools-konto som endast tillåter inloggning från tredje part.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)