Lägg till Padlet i Canvas LMS med LTI 1.3

Det finns några olika sätt att bädda in en padlet i ett LMS. Den här artikeln beskriver hur du ansluter Padlet till Canvas med hjälp av LTI 1.3.

Konfigurera LMS-integration för Canvas (administratörer)

Innan vi kan aktivera LTI-verktyget på din kurs måste du ställa in "Utvecklarnycklar" på Canvas-adminkontot.

Vad du behöver:

 • Administratörsåtkomst på Canvas
 • Tillgång till ägar-/administratörskontot på Padlet for Schools
 1. Gå till skärmen "Lägg till LTI-nyckel

Admin > Utvecklarnycklar > Konto > + Utvecklarnyckel > + LTI-nyckel

 1. Fyll i uppgifter om LTI-nyckeln och skicka in den.

Fyll i:

 • Nyckelns namn (endast för identifiering av administratör)
 • Välj metod: Ange URL
 • Ange JSON URL: https://padlet.com/api/hooks/lti/canvas_config.json

Klicka på Spara .

 1. Ytterligare inställningar

Öppna verktygsinställningarna igen genom att klicka på knappen Redigera. Du kan behöva uppdatera sidan några gånger för att se ifyllda fält.

Gå in i inställningarna och se till att den är inställd på Public under Additional Settings.

Se till att rutan "Text" under Ytterligare inställningar identifieras av lärarna som den senaste LTI 1.3-versionen.

 1. Slå verktyget

AV ➡ PÅ

Notera också klient-ID. Du kommer att vilja kopiera och klistra in det någonstans för användning i ett senare steg.
 1. Visa appens konfigurationer

På samma administratörssida går du till Inställningar > Appar > Visa appkonfigurationer

 1. Gå till skärmen Lägg till app

Klicka på + App

 1. Fyll i klient-ID

Under "Konfigurationstyp": Välj efter klient-ID

Klient-ID: <klistra in det värde du kopierade tidigare i steg 4>.

Klicka på Skicka.

Om de ber dig bekräfta igen klickar du Installera.

 1. Skapa en uppgift

Gå till fliken för Kurser.

Kurser > Uppgifter > + Uppgift

Klicka på Sök på sidan Skapa uppgift.

Obs: Infoga inte Padlet-länken här.
 1. Välj Padlet-verktyget

Det är här lärarna kommer att se den "Text" som nämns i steg 3. Klicka på verktyget LTI 1.3 och klicka på Select.

 1. Logga in i Padlet på popup-fönstret

Ett popup-fönster visas som ber om Padlet for Schools-domänen (slutar på padlet.org) och inloggningsuppgifter.

Om du har ett lösenord tilldelat ditt konto loggar du in med din e-postadress och ditt lösenord.

Om du har använt Microsoft365 eller Google SSO för att logga in klickar du på Logga in med token. Gå tillbaka till ditt Padlet for Schools-konto och öppna Inställningar > Organisationsinfo och klicka sedan på Skapa under 'LTI Link Deployment Token' för att generera en token i stället för att använda SSO. Kopiera och klistra in den angivna tokenkoden i fältet "Token" i popup-fönstret i Canvas.

Obs: Detta kommer endast att behövas vid den inledande installationen.

 1. Välj en padlet
  1. När du har loggat in väljer du en padlet-tavla genom att klicka på den. När detta är gjort klickar du på Select.
  1. En länk bör visas i detta fält. Spara och publicera eller Spara denna uppgift.

Installationen är klar. Lärare kan nu lägga till padlet boards i sina uppgifter.

Lägg till Padlet till Canvas-uppgifter (lärare)

Innan du fortsätter, se till att din Canvas-administratör har tillåtit åtkomst för Padlet i ovanstående instruktioner!
 1. Skapa en ny uppgift

Kurser > Uppgifter > + Uppgift

 1. Lägg till externt verktyg

Gå till Submission Type, ange External Tool och klicka på Find.

Obs: Lägg inte till en padlet-länk i fältet.
 1. Lägg till Padlet som ett externt verktyg

Beroende på vad administratören har gett det för namn ska du hitta Padlet i listan över verktyg och klicka på det.

 1. Logga in på Padlet och välj en padlet.
  1. Du kommer sedan att uppmanas att logga in på ditt Padlet for Schools-konto på Padlet. När du har loggat in kan du välja vilken padlet du vill lägga till i uppgiften. När detta är gjort klickar du på Select.
  1. En länk bör dyka upp i det här fältet. Spara och publicera eller Spara denna uppgift.

Padleten bör visas så här på Canvas!

Ytterligare alternativ för delning

Om du vill att studenterna ska arbeta med sin egen kopia av padleten, växla till "Skapa en kopia för varje användare" till läget . Studenterna får sin egen kopia när de klickar på länken i uppgiften och du läggs automatiskt till som en delad medlem i padleten.

Observera att om du aktiverar alternativet "Kopiera" kommer du inte att kunna se alla studentinlägg i en enda padlet.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)