Guide till användarroller för Padlet for Schools

Padlet för skolor är uppbyggt kring fyra huvudroller: Ägare, Admin, Lärare och Elev. Varje roll definierar ett standardanvändarbeteende i organisationen.

Åtkomst till funktioner per roll

I tabellen nedan visas de funktioner som varje roll har tillgång till som standard.

Ägare

Administratör

Lärare

Student

1 GB uppladdningsgräns

Integration av Learning Management System (LMS)

Hantering av användare

Tillgång till medlemssidan

*✔

Lägg till medlemmar

*✔

Redigera medlemsinformation

*✔

Avstänga studenter

Radera medlemmar

Broschyrer

Skapa obegränsat antal padlets

*✔

*✔

Bidra till padlets

Endast tillgång till Org-padlets

Tillgång till Galleri

*✔

Kontohantering

Redigera kontoinformation

Hantera fakturering

Ta bort konto

Tillgång till kontoanalys

Hantera rollbehörigheter

*De här funktionerna är tillgängliga som standard, men kontoägaren eller administratören kan ange behörigheter för de här rollerna som tar bort åtkomsten till de här funktionerna.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)