Författare och tidsstämpel på inlägg

Om du vill hålla reda på vem som publicerar inlägg på din padlet måste du aktivera funktionen Författare och tidsstämpel för att visa varje författares namn ovanför deras inlägg.

Du kan hitta och justera dina attributionsinställningar genom att gå till din padlet och klicka på kugghjulsikonen Inställningar (⚙️) i sidofältet:

  • Om funktionen Författare och tidsstämpel är visas författarnas namn ovanför inläggen, men endast om skribenterna är inloggade på sina konton innan de publicerar inläggen.
  • Du kan göra det obligatoriskt att logga in innan du publicerar ett inlägg genom att välja alternativet Hemligt - Logga in i dina "Länk sekretess" Dela inställningar. Läs mer om det här.
Om dina bidragsgivare inte kan skapa Padlet-konton kan du låta dem publicera sitt namn som titel på varje inlägg som en lösning.

Hur fungerar detta för Padlet for Schools-konton?

Padlet för skolkonton är lite annorlunda. Du kan fortfarande dela dina Padlet for Schools-padlets med vem som helst, men bara personer som är medlemmar i ditt Padlet for Schools-konto kan få sina namn automatiskt att visas. Bidragsgivare måste logga in på Padlet for Schools-kontot innan deras namn visas.

Vanliga frågor och svar

Hur ser jag till att mitt namn visas på mitt inlägg?
Om du vill att ditt namn ska visas på dina inlägg och bidrag till en padlet - dina inläggsattribut(Författare och tidsstämpel) måste vara för padlet och du måste vara inloggad.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)