Visa tidsstämpel för inlägg

När publicerades detta inlägg? Finns det något sätt att ta reda på det? Ja, det gör det!

Om du är padlet-ägaren och behöver tidsstämpeln för att visa, är det här stegen du ska följa:

  1. Klicka på kugghjulsikonen Inställningar (⚙) på sidofältet
  2. Under Inlägg, växla till ON för "Författare och tidsstämpel.
  1. Stäng panelen

Det ursprungliga publiceringsdatumet visas längst upp till vänster i inlägget bredvid författarens namn.

Flytta markören över tidsstämpeln för att visa datum och tid.

Jag uppdaterade precis mitt inlägg men tidsstämpeln uppdaterades inte. Vad beror det på?
Den tidsstämpel som visas i ditt inlägg återspeglar den tid då det ursprungligen publicerades. Om du behöver tidsstämplar för den senaste uppdateringen av ditt inlägg kan du exportera din padlet som en Excel-fil så visas de där.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)