Schemalägg ett inlägg

Du kan schemalägga inlägg som ska publiceras vid en viss tidpunkt i framtiden.

Så här schemalägger du ett inlägg

  1. Om du vill schemalägga ett inlägg klickar du på klockikonen i inläggskompositören.
  1. Ställ in önskad publiceringstid. Det kan vara när som helst under nästa år. Välj Ange datum.
  1. Välj Schemalägg.
Endast registrerade användare med ett konto kan använda funktionen Schemalägg inlägg.
Du kan schemalägga ett inlägg upp till ett år framåt i tiden.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)