Varför kan jag inte använda mikrofonen?

Kontrollera om du har tillåtit mikrofonanvändning i enheten eller webbläsaren. Detta gäller även för videoinspelning och bildtagning - om du vill att kameran ska fungera för videor och webbfoton.

Om alternativen är gråmarkerade kanske funktionen inte är tillgänglig.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)