Använda funktionen för skärminspelning

Funktionen för skärminspelning kan användas av bidragsgivare för att skapa korta instruktionsvideor som kan publiceras på padlet-väggen.

För att låsa upp den här funktionen måste du ladda ner Padlet Mini. Med detta Chrome-tillägg kan du starta ett skärminspelningsverktyg direkt från ett Padlet-inlägg.

Så här spelar du in din skärm:

  1. Öppna en padlet och skapa ett nytt inlägg.
  2. Välj ellipsknappen med tre punkter (...) i inläggsmenyn.
  3. Välj Skärminspelare.
Denna funktion stöds för närvarande inte i Safari.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)