Lägg till Padlet till Moodle LMS med hjälp av LTI 1.3

Det finns några olika sätt att bädda in en padlet i ett LMS. Den här artikeln beskriver hur du ansluter Padlet till Moodle med hjälp av LTI 1.3.

LMS-integration för Moodle (endast för administratörer)

LTI 1.3 fungerar endast med Moodle 3.11 och senare.
LTI för Moodle fungerar inte i webbläsaren Safari. Prova Chrome eller Firefox istället.

Innan vi kan lägga till en padlet i kurser måste du konfigurera padletverktyget på Moodle-administratörskontot.

Du behöver följande

 • Administratörsåtkomst på Moodle (helst samma e-postadress som Padlet for Schools ägare)
 • Åtkomst till ägarens Padlet for Schools-konto
 1. Hämta anpassad länk
  Använd ägarkontot på Padlet for Schools, gå till sidan Inställningar genom att klicka på din avatarikon > klicka på den trepunktade ellipsknappen (...) i det nedre vänstra hörnet > Inställningar > Organisationsinfo > bläddra ner för att hitta "LTI Advantage Dynamic Registration Link" och välj Generera > Kopiera.
 2. Lägg till Padlet-verktyg

Gå till Webbplatsadministration > Plugins > Aktivitetsmoduler > Externt verktyg > Hantera verktyg.

Klistra in länken som vi har gett dig i fältet Tool URL.

Klicka på Lägg till LTI-fördel.

 1. Klicka på Aktivera

 1. Se till att Padlet-verktyget visas

För att se till att lärare kan hitta Padlet att lägga till i sina kurser, klicka på ikonen Inställningar (⚙️) i Padlet-verktyget, se till att "Verktygskonfigurationsanvändning" är inställd på Visa i aktivitetsväljaren och som ett förkonfigurerat verktyg och se till att Stöd djup länkning (Content-Item Message) har valts.

Manuell installation för Moodle (om det behövs, för administratörer)

 1. Ange dessa uppgifter under "Hantera verktyg":

Fält

Inmatning

Verktygets namn

Padlet

Beskrivning av verktyget

Padlet LTI 1.3 Verktyg (Ditt val)

Verktygets URL

https://padlet.com/api/hooks/lti/launch

LTI-version

LTI 1.3

Typ av offentlig nyckel

URL för nyckeluppsättning

Offentlig nyckeluppsättning

https://padlet.com/api/hooks/lti/jwks.json

Initiera inloggning URL

https:// padlet.com/api/hooks/lti/login

URI(er) för omdirigering

https:// padlet.com/api/hooks/lti/launch

Stödjer djuplänkning (meddelande om innehållsobjekt)

Ja

URL för ikon

https:// padlet.com/logo.png

LMS LTI Tilldelnings- och bedömningstjänster

Nej Nej Nej Nej

LMS LTI-namn och rolltilldelning

Nej

Verktygsinställningar

Nej

Dela startprogrammets namn med verktyget

Alltid

Dela startprogrammets e-postadress med verktyget

Alltid

Acceptera betyg från verktyget

Aldrig

Tvinga fram SSL

Ja

 1. Skicka oss dessa uppgifter:
 • ID för plattform
 • Klient-ID
 • ID för distribution
 • URL för offentlig nyckeluppsättning
 • URL för åtkomsttoken
 • URL för autentiseringsbegäran

Lägga till Padlet i Moodle-uppgifter (endast för lärare)

Innan du fortsätter, se till att din Moodle-administratör har tillåtit åtkomst för Padlet i ovanstående instruktioner!
Moodle LTI fungerar inte på Safari för tillfället! Vänligen använd Firefox eller Chrome.
 1. Välj en kurs

Klicka på den kurs du vill lägga till din padlet i och växla "Redigeringsläge" (i det övre högra hörnet).

 1. Lägg till en aktivitet eller resurs

Din padlet visas som en länk. Klicka på Lägg till en aktivitet eller resurs.

 1. Lägg till padlet

Sök efter Padlet och klicka på verktyget.

 1. Logga in på Padlet

Klicka på Välj innehåll. Detta tar dig till en inloggningssida för Padlet. Logga in på ditt Padlet for Schools-konto.

 1. Välj padlet

Klicka på den padlet du vill lägga till i din kurs. Klicka sedan på Spara.

Din padlet bör se ut så här på Moodle!

Ytterligare alternativ för delning

Om du vill att eleverna ska arbeta med sin egen kopia av padleten klickar du på kugghjulsikonen Inställningar (⚙) när du lägger till en padlet. Slå alternativet "Skapa en kopia för varje användare". Studenterna kommer att få sin egen kopia när de klickar på länken i uppgiften och du kommer automatiskt att läggas till som en delad medlem i padleten.

Observera att om du aktiverar kopieringsalternativet kommer du inte att kunna se alla studentinlägg i en enda padlet.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)