Lägg till Padlet till Schoology LMS med LTI 1.3

Det finns några olika sätt att bädda in en padlet i ett LMS. Den här artikeln beskriver hur du ansluter Padlet till Schoology med hjälp av LTI 1.3.

Ställ in LMS-integration för Schoology (endast för administratörer)

Vad du kommer att behöva:

  • Administratörsåtkomst på Schoology
  • Åtkomst till ägarkontot på Padlet for Schools
  1. Lägg till Padlet-app

Från administratörskontot för Schoology går du till App Center-sidan och väljer Padlet-appen.

  1. Klicka på Installera LTI 1.3-app > Jag godkänner > Fortsätt > Lägg till i organisation. Detta tar dig till sidan Organisationsappar. Sök efter Padlet och klicka på Installera/ta bort.
  1. Se till att du markerar alla lämpliga fält under Alla kurser och Alla grupper så att alla användare har tillgång till appen.
  1. Lägg till Padlet i en kurs

Navigera till Lägg till material genom att klicka på Kurser och välja en kurs. Klicka sedan på Lägg till material.

  1. Logga in på Padlet

Ett popup-fönster visas med en begäran om Padlet for Schools-domänen(som slutar på padlet.org) och inloggningsuppgifter.

Om du har ett lösenord som tilldelats ditt konto loggar du bara in med din e-postadress och lösenord.

Om du har använt Microsoft365 eller Google SSO för att logga in klickar du på Logga in med token. Gå tillbaka till ditt Padlet for Schools-konto och öppna Inställningar, klicka sedan på Organisationsinfo och klicka på Skapa under 'LTI Link Deployment Token' för att generera en token istället för att använda SSO. Kopiera och klistra in den angivna tokenkoden i fältet "Token" i popup-fönstret i Canvas.

Obs: Detta kommer endast att behövas vid den inledande installationen.
  1. Välj en padlet

När du har loggat in väljer du en padlet genom att klicka på den. När detta är gjort visas ett popup-fönster för att bekräfta den padlet du vill lägga till.

Padlet kommer nu att vara tillgänglig för lärare att lägga till i en kurs.

Ställ in LMS-integration för Schoology (endast för lärare)

Innan du fortsätter, se till att din Schoology-administratör har tillåtit åtkomst för Padlet i ovanstående instruktioner!
  1. Lägg till Padlet i en kurs

Navigera till Lägg till material genom att klicka på Kurser och välja en kurs. Klicka sedan på Lägg till material.

Du kan också välja att lägga till Padlet i en uppgift genom att klicka på Lägg till material > Lägg till uppgift > Infoga innehåll.

  1. När du har valt Padlet-verktyget bör ett popup-fönster visas. Välj en padlet genom att klicka på den.

Padleten ska nu läggas till i din kurs så här på Schoology!

Ytterligare alternativ för delning

Om du vill att deltagarna ska arbeta med sin egen kopia av padleten, växla alternativet "Skapa en kopia för varje användare" till . Studenterna får sin egen kopia när de klickar på länken i uppgiften och du läggs automatiskt till som en delad medlem i padleten.

Observera att om du aktiverar kopieringsalternativet kan du inte se alla studentinlägg i en enda padlet.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)