Fäst ett inlägg

Du kan använda funktionen Fäst inlägg för att se till att ditt inlägg stannar kvar - precis som en annons på en anslagstavla!

Fäst ett inlägg

Hur gör du då?

  • Gå helt enkelt till det inlägg du vill fästa
  • Klicka på den vertikala ellipsknappen med tre punkter (...) i inläggets övre högra hörn
  • Klicka på Pinna inlägg

Ta bort ett inlägg

  • Gå till det fastnålade inlägget
  • Klicka på den vertikala ellipsknappen med tre punkter (...) i inläggets övre högra hörn
  • Klicka på Ta bort inlägget

Vanliga frågor och svar

Kan jag pinna mer än ett inlägg?
Japp! Pinna så många inlägg du vill.
Kan jag fästa ett inlägg var som helst?
Inte riktigt. Om ett inlägg fästs stannar det högst upp på sidan - oavsett var det var innan det fästes. Om det inte fästs återgår det till den tidigare platsen.
Måste jag ha sektioner aktiverade för att kunna fästa ett inlägg?
Du kan fästa ett inlägg oavsett om sektioner är aktiverade eller inte!
Varför kan jag inte fästa ett inlägg?
Det låter som om padletens "besöksbehörigheter" behöver justeras. Padleten måste vara inställd på Writer eller högre. Du kan läsa mer om besökarnas behörigheter här!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)