Posta utkast

Inlägg sparas automatiskt som utkast. Ett utkast finns kvar på padleten över enheter och sessioner. Utkast till inlägg visas längst ner på padleten.

Inläggsutkast sparas över sessioner och enheter, så om du vill bifoga en fil på en annan enhet kan du lämna ett utkast, gå tillbaka till padleten på en annan enhet och bifoga den där.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)