Film, ktorému vypršala platnosť

"Jeden stroj dokáže urobiť prácu za päťdesiat bežných ľudí. Žiadny stroj nedokáže urobiť prácu jedného výnimočného človeka." - Elbert Hubbard

Pri exporte vášho padletu sa vyskytla chyba "Expired film" (Vypršala platnosť filmu) a nebol vytvorený žiadny výsledok. Padlet, ktorý ste vytvorili, musí byť veľmi výnimočný! Zdá sa, že budete musieť prestať byť taký skvelý!

Čo to znamená?

Vo väčšine prípadov, ak sa zobrazí chybové hlásenie 'Expired film', váš padlet má veľmi veľkú veľkosť. Zvyčajne má padlet veľa príspevkov a odoslaných súborov, takže server sa vyčerpá skôr, ako sa mu podarí načítať export.

Ako to môžete opraviť?

Najprv sa pokúste exportovať padlet v inom prehliadači. Ak ste skúsili exportovať padlet v prehliadači Chrome, skúste to znova napríklad pomocou prehliadača Safari. Ak dostanete rovnaký výsledok, kontaktujte zákaznícku podporu a uveďte odkaz na padlet, veci, ktoré ste urobili, aby ste sa to už pokúsili vyriešiť sami, a snímky obrazovky/záznamy obrazovky, ktoré prípadne máte. Pokúsime sa to pre vás vyriešiť.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)