Odosielanie návrhov

Príspevky sa automaticky uložia ako návrhy. Koncept zostane na podložke vo všetkých zariadeniach a reláciách. Návrhy príspevkov sa zobrazujú v spodnej časti vášho padletu.

Návrhy príspevkov sa budú ukladať v rôznych reláciách a zariadeniach, takže ak chcete pripojiť súbor v inom zariadení, môžete ponechať návrh, vrátiť sa do padletu v inom zariadení a pripojiť ho tam.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)