Skryť príspevky

V súčasnosti je jediným spôsobom, ako skryť príspevky pred určitou skupinou používateľov, použitie našich odkazov na žiadosť o odoslanie (ktoré umožňujú skryť celý padlet bez toho, aby ho používatelia videli pred odoslaním svojich príspevkov) alebo odkazov na rozdelenie (ktoré umožňujú otvoriť konkrétnu sekciu pre používateľa bez toho, aby sa odkryli ostatné sekcie). Ak však nechcete použiť predchádzajúce dva návrhy, existuje ešte jedna možnosť: Ak ste vlastníkom padletu, môžete zapnúť moderovanie príspevkov. Ak tak urobíte, vždy keď sa niekto pokúsi napísať príspevok na váš padlet, môžete rozhodnúť, či sa tento príspevok na vašom padlete zobrazí alebo nie.

Tu nájdete návod, ako zapnúť funkciu vyžadovania schválenia pre váš padlet.

Ako zapnúť funkciu vyžadovať schválenie

Moderovanie príspevkov je možné zapnúť s cieľom skryť neschválené príspevky. Tieto príspevky sa nezobrazia, kým ich vlastník padletu neschváli.

Ak chcete túto funkciu zapnúť, otvorte panel Nastavenia kliknutím na ikonu ozubeného kolieska Nastavenia (⚙️) na pravej strane vášho padletu. Potom prejdite do časti Obsah. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa položky Moderovanie a vyberte si z 3 rôznych možností: Žiadne, Automatické alebo Manuálne. Pre tento konkrétny prípad použitia - budete chcieť vybrať možnosť Manuálne. To si vyžaduje, aby boli všetky príspevky schválené predtým, ako sa zobrazia na padlete.

Ikona ozubeného kolieskaNastavenia (⚙️) > Obsah > Moderovanie > Manuálne

Keď niekto napíše príspevok, nezobrazí sa ostatným, kým ho autor alebo správca padletu neschváli.

Takto by napríklad vyzeral padlet pre používateľa, ktorý zverejnil obsah, ale ešte nebol schválený majiteľom alebo správcom:

Takto by padlet vyzeral pre ostatných, keďže nové príspevky nie sú schválené:

A takto by ste to videli vy ako vlastník stránky:

Po schválení príspevkov ich bude môcť vidieť každý.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)