Zadajte platnú e-mailovú adresu

Táto chyba sa môže zobraziť pri pozývaní prispievateľov do vášho padletu v ponuke Zdieľať.

Ak ste zadali používateľské meno Padlet, môže sa zobraziť správa "Prosím, zadajte platnú e-mailovú adresu", ak používateľské meno nie je zaregistrované na Padlet.

Na to, aby ste niekoho pozvali na svoj padlet, nie je potrebné konto. Ak máte e-mailovú adresu používateľa, s ktorým chcete zdieľať svoj padlet, môžete pridať jeho e-mailovú adresu a bude mu zaslaný e-mail.

Ak zadávate e-mailovú adresu (registrovanú alebo neregistrovanú) a zobrazí sa táto chyba, dvakrát skontrolujte e-mailovú adresu. Môžu byť pridané nejaké chyby (iné ako alfanumerické znaky).


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)