Môžem vrátiť svoj padlet na staršiu verziu?

História verzií

Padlet ukladá obsah v reálnom čase, ale neukladá históriu usporiadania. Ak sa vaše zariadenie vybije alebo stratíte internetové pripojenie počas práce s padletom, vykonané zmeny, ktoré už boli automaticky uložené, by mali byť k dispozícii, keď sa vrátite. Neexistuje však žiadny spôsob, ako získať prístup k verzii pred akýmikoľvek úpravami, ktoré ste vykonali.

Prepínanie formátov

Ak zmeníte formát svojho padletu a rozhodnete sa, že sa chcete vrátiť späť, všetky príspevky sa prenesú z formátu do formátu.

Aktualizácie softvéru

Neexistuje žiadny spôsob, ako získať prístup k predchádzajúcim verziám softvéru Padlet.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)