Ako sa líši prihlásenie používateľa po pripojení k systému LMS prostredníctvom LTI?

Prihlásenie sa nelíši od prihlásenia do aplikácie Padlet pomocou SSO Google/Microsoft.

Existuje niekoľko možných scenárov:

  1. Máte existujúce konto Padlet for Schools a konto v systéme LMS.

Jednoduchým kliknutím na prihlásenie pomocou Google/Microsoft (v závislosti od poskytovateľa e-mailu) porovnáme e-mailové adresy na základe toho, čo už je v školskom účte. Do účtu Padlet sa prihlásite s rovnakou e-mailovou adresou.

Ak sa e-mailová adresa Google/Microsoft, ktorú používate na prihlásenie do Padlet, líši od e-mailovej adresy, ktorú používate v systéme LMS, vytvorí sa nové konto Padlet.
  1. Nemáte existujúce konto Padlet pre školy, ale máte konto vo svojom LMS.

Pri interakcii (prezeraní, komentovaní, odosielaní príspevkov atď.) s Padletom v LMS vám automaticky vytvoríme zodpovedajúce konto na Padlete pomocou e-mailovej adresy, ktorú používate v LMS, s príslušnou rolou LMS.

Potom môžete prejsť na webovú stránku Padlet for Schools vašej organizácie (končí na padlet.org) a jednoduchým kliknutím na prihlásenie pomocou Google/Microsoft (v závislosti od poskytovateľa e-mailu) priradíme e-mailové adresy na základe toho, čo už je v účte Padlet for Schools. Do účtu Padlet budete prihlásení s rovnakou e-mailovou adresou.

Ďalšie poznámky:

Ak SSO Google/Microsoft nebolo pre vaše konto Padlet for Schools povolené, pozrite si tento článok, v ktorom si nastavíte heslo pre svoje konto.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)