Aké informácie sa zdieľajú medzi Padletom a systémom LMS pri používaní LTI?

Čo sa zdieľa medzi Padletom a službou LMS?

Padlet dostane vašu e-mailovú adresu, rolu v LMS a, ak je to možné, meno a používateľské meno spojené s vaším účtom v LMS. Ak sa prihlásite do svojho konta LMS pomocou služby Google alebo Microsoft, wnedostaneme vaše heslo Google/Microsoft.

Po prijatí týchto údajov zo systému LMS pri prvom prihlásení vám bude automaticky vytvorené konto v službe Padlet for Schools. Úloha účtu v systéme Padlet bude zodpovedať úlohe používateľa v systéme LMS.

Momentálne účty v systéme LMS priraďujeme k službe Padlet podľa e-mailovej adresy, takže nie je možné vynechať e-maily na zabezpečenie.

Následné prihlásenia prostredníctvom LMS

Ak sa vaša e-mailová adresa v systéme LMS zmení a my nedokážeme nájsť zodpovedajúcu e-mailovú adresu, vytvorí sa nové konto Padlet s novou e-mailovou adresou v systéme LMS.

Keď používateľ LMS pristupuje k svojmu kontu Padlet for Schools

Padlet sa pokúsi nájsť zodpovedajúce konto s rovnakou e-mailovou adresou ako používateľ LMS. Ak sa nájde zhodný e-mail, používateľa automaticky prihlásime do tohto konta Padlet.

Ďalšie informácie

Ak máte existujúce konto na Padlet for Schools ako Študent, ale vo svojom LMS máte konto Učiteľa, pri prvom prihlásení Padlet zmení vašu rolu na Padlet for Schools zo Študenta na Učiteľa.

Len LTI 1.3: Používateľovi Padletu neznížime rolu z Učiteľa na Študenta, aj keď je jeho rola v LMS zistená ako Študent.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)