Používateľ nebol nájdený

Čo to znamená?

Niekedy nájdet ePoužívateľ nebol nájdený' zobrazí chybové hlásenie pri pokuse o prihlásenie do vášho konta Padlet. Je to preto, že zadávaná e-mailová adresa neexistuje v našej databáze.

Ako ju môžete opraviť?

Natívne účty (Neon, Gold, Platinum, Teams, Classroom)

Existuje nejaká iná e-mailová adresa, ktorú ste mohli použiť na prihlásenie do Padletu? Medzi možnosti môže patriť osobný e-mail, pracovný e-mail a/alebo školský e-mail. Majte tiež na pamäti, že ste sa predtým mohli prihlásiť pomocou SSO. V takom prípade sa budete musieť prihlásiť pomocou tlačidla Prihlásenie pomocou Google (alebo akéhokoľvek tlačidla SSO, ktoré ste si vybrali pri prvotnom prihlásení).

Kontá Aktovka a Padlet pre školy

Niekedy sa táto chyba môže vyskytnúť u členov účtu Padlet for Schools a/alebo Briefcase. Skontrolujte svoju adresu URL a uistite sa, že ste na správnej doméne. Tieto účty majú adresu končiacu na .padlet.org. - nie padlet.com. Bude vyzerať takto: easthigh.padlet.org.

Je tiež možné, že vaše prihlasovacie údaje nie sú rozpoznané. Overte si prihlasovacie údaje u správcu svojho účtu.

Ak potrebujete pomoc, obráťtesa na nás.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)