Exportovaný obrázok podložky je odrezaný

Máte možnosť uložiť svoj padlet ako obrázok kliknutím na šípku Zdieľať > Exportovať > Uložiť ako obrázok. Niekedy sa vám takpovediac "zasekne papier v tlačiarni" a v konečnom výsledku sa časť vášho padletu odreže. Čo by ste mali urobiť?

Čo to znamená?

Bohužiaľ, je to bu bu bu na nás! Nie je to vaša chyba.

Ako to môžete opraviť?

Môžete skúsiť pridať na koniec adresy URL niečo navyše a zistiť, či to pomôže! Tu je návod, ako na to:

  1. Kliknite na šípku Zdieľať v pravom hornom rohu vášho padletu.
  2. Kliknite na položku Exportovať > Uložiť ako obrázok
  3. Ak sa váš vyexportovaný obrázok zobrazí, ale je odrezaný -- pridajte &detect_full_height=true na koniec adresy URL zobrazenej v adresnom riadku a stlačte Enter/Return na klávesnici.

Ak to problém neodstráni, kontaktujte člena nášho tímu zákazníckej podpory s URL vášho padletu a e-mailovou adresou spojenou s vaším účtom, aby sme vám mohli vygenerovať export obrázka!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)