Dodaj padlet do mojego LMS

Sposoby udostępniania padletu w LMS

Wklejenie adresu URL

Pro: Brak automatycznego tworzenia kont dla uczniów.

Wada: Jeśli nie chcesz, by uczniowie publikowali anonimowo, będziesz musiał upewnić się, że konta zostały dla nich utworzone i że są zalogowani, zanim cokolwiek opublikują.

Ctrl/Cmd C + V na całego!

Użyj kodu osadzania

Pro: Łatwe. Użytkownicy nie muszą opuszczać LMS, aby publikować.

Wada: Uczniowie będą musieli zalogować się ręcznie przed opublikowaniem posta, aby nie być anonimowymi. Niektórzy użytkownicy mogą nie być w stanie publikować postów jako zalogowani użytkownicy ze względu na mechanizmy prywatności przeglądarki.

Instrukcje dotyczące osadzania w ramce iframe można znaleźć w tym artykule.

Interoperacyjność narzędzi edukacyjnych (LTI)

Dostępne tylko dla Padlet for Schools i Classroom Libraries.

Pro: Uczniowie są logowani automatycznie. Konta są dla nich tworzone, jeśli są nowi.

Wada: Początkowa konfiguracja może być trudna.

Instrukcje

Płótno

Tablica

Moodle

Brightspace

itsLearning

Schoology


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)