Odstranění sdíleného padletu

Někdy sdílení znamená péči, ale sdílení může být také břemenem. Stejně jako nepořádný host nebo zbytky mořských plodů může být příjemné dostat nechtěný sdílený padlet z vašeho prostoru.

Externí složka

Padlety, které se zobrazují v externí složce, jsou padlety, které jste byli přizváni ke spolupráci.

Jak mohu padlety z externí složky odstranit?

Chcete-li odstranit padlet z Externí složky, musíte padlet opustit. Podrobně si o tomto postupu můžete přečíst v tomto příspěvku, ale zde je základní myšlenka:

  1. Otevřete padlet, který chcete opustit, tak, že přejdete do složky Externí na ovládacím panelu.
  2. Klikněte na šipku Sdílet umístěnou v pravém horním rohu padletu.
  3. V poli "Přidat spolupracovníka" klikněte na rozbalovací nabídku vedle svého jména a vyberte možnost Opustit tento padlet.
  4. Zobrazí se varovná zpráva, že budete muset být znovu pozváni, abyste se mohli stát členem padletu. Zvolte možnost Leave (Opustit).


Jak jsme si vedli?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)